Ne kete faqe do te mund te llogarisni piket tuaja per universite te ndryshme dhe te zbuloni se sa probabilitet keni per te fituar nje dege te caktuar, duke krahasuar piket e fundit fituese te asaj dege ne maturat e viteve te kaluara. Kriteret e pranimit te Universitetit te Mjekesise sherbejne qe ju te kuptoni se cfare kriteresh duhet te permbushni ne menyre te tille qe te mund te ndiqni nje program studimi ne kete universitet. Llogarit piket per ne Universitetin e Mjekesise, per maturen shteterore 2020. Llogaritesit e pikeve dhe mesatarja e kerkuar per t’u pranuar.


LEXO ME VËMENDJE

Këto janë pikët minimale të shpallura fituese menjëherë pasi kanë përfunduar aplikimet universitare. Pasi fillojnë 7 fazat e ruandit të parë, lirohen më shumë kuota dhe rrjedhimisht ju duhen më pak pikë se këto që janë afishuar këtu për t’u kualifikuar në një nga programet e studimit. Ju lutemi, mos u demoralizoni nëse pikët tuaja janë më pak se pikët e afishuara këtu, pasi siç ju thamë, pasi kalojnë fazat, kufiri i pikëve zvogëlohet dhe ju mund të jeni fitues të programit të studimit.

Emri i Programit Pikët e fundit fituese
Mjekësi e Përgjithshme 145,768.00
Farmaci 146,482.00
Fizioterapi 145,628.00
Higjenist Dentar 126,139.07
Infermieri e Përgjithshme 139,367.20
Logopedi 146,188.00
Mami 139,945.87
Shëndet Publik 146,398.00
Stomatologji 146,594.00
Teknikë Dentare 144,349.33
Teknikë Imazherie 146,020.00
Teknikë Laboratori 146,188.00