Pas perfundimit te Matures Shteterore 2022, llogaritja e pikeve per te hyre ne universitet eshte hapi juaj i rradhes. Ju mund të përdorni llogaritësin e mëposhtëm për të marrë pikët tuaja të këtij viti, të cilat do t’ju shërbejnë për të kuptuar nëse do të arrini të kapni degët e mjekësisë ose jo.

Në tabelën e paraqitur më poshtë, keni pikët e fundit fituese të vitit të kaluar. Nëse pikët që do të merrni nga ky llogaritës janë më të mëdha se pikët e vitit të kaluar, atëhere ju keni shumë shanse të kualifikoheni për Universitetin e Mjekësisë. Pikët ndryshojnë për çdo program studimi brenda Universitetit të Mjekësisë, kështu që krahasoni pikët tuaja me të gjitha pikët e shpallura më poshtë.

LEXO ME VËMENDJE

Këto janë pikët minimale të shpallura fituese menjëherë pasi kanë përfunduar aplikimet universitare. Pasi fillojnë 7 fazat e ruandit të parë, lirohen më shumë kuota dhe rrjedhimisht ju duhen më pak pikë se këto që janë afishuar këtu për t’u kualifikuar në një nga programet e studimit. Ju lutemi, mos u demoralizoni nëse pikët tuaja janë më pak se pikët e afishuara këtu, pasi siç ju thamë, pasi kalojnë fazat, kufiri i pikëve zvogëlohet dhe ju mund të jeni fitues të programit të studimit.

Emri i Programit Pikët e fundit fituese
Mjekësi e Përgjithshme 145,768.00
Farmaci 146,482.00
Fizioterapi 145,628.00
Higjenist Dentar 126,139.07
Infermieri e Përgjithshme 139,367.20
Logopedi 146,188.00
Mami 139,945.87
Shëndet Publik 146,398.00
Stomatologji 146,594.00
Teknikë Dentare 144,349.33
Teknikë Imazherie 146,020.00
Teknikë Laboratori 146,188.00

 

Llogaritesi i pikeve dhe mesatares, mjekesi 2022: